Chefen har ordet

Hej.

Jag måste börja med att tacka alla för det stora förtroendet, att få leda denna magnifika klubb. En syssla som jag i min vildaste fantasi aldrig kunnat drömma om.

På kvällen den 10 november höll interimsstyrelsen förtjänstfullt i en fortsättning på Fullmäktigemötet som avbröts i augusti. Eftersom det var sju år sedan jag lämnade uppdraget som sekreterare i Dalarnas Stövarklubb efter dryga 16 år, kände jag mig inte speciellt insatt i många av dagens frågor och problem. Och det kan i nuläget kännas lite skönt att inte ha några förutfattade meningar om hur saker och ting förflutit de senaste åren. Man känner sig lite neutral vid starten av ordförandeskapet så att säga. Men vad jag förstått beviljades inte gamla styrelsen ansvarsfrihet och därför avbröts det förra mötet. Efter lite diskussioner nu den 10:e så beslutade mötet att ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet och att de inte gjort sig skyldiga till några oegentligheter. Det måste väl ändå vara klubbens och medlemmarnas bästa vi skall värna. På valberedningens förslag valdes nedanstående personer in i styrelsen en efter en och inga protester fanns mot det. Ett antal tidigare inkomna motioner avhandlades också under mötet.

Det känns tryggt att övriga i styrelsen är aktiva i stövarvärlden och att flera av dem sitter i lokalklubbar och föreningars styrelser. Känner att jag kommer att behöva mycket hjälp av dem när mina gamla erfarenheter inte räcker till. Min önskan är naturligtvis att vi alla skall jobba för klubbens bästa och lägga så mycket gammalt som möjligt bakom oss och i stället se framåt.

Tisdagens Fullmäktigemöte avslutades av mig som nyvald ordförande och jag hoppas att det fungerade bra. Än en gång Tack till interimsstyrelsen för ert fina arbete och Tack även till Fredrik Bruno SKK, som fick allt att fungera över datorn. Efter avslutat möte lämnade de övriga delegaterna  och invalda i styrelsen stannade kvar så vi kunde konstituera oss. Förutom redan vald ordförande har vi följande personer och sysslor i nya styrelsen:

Peter Hermansson Vice ordförande och medlems-ungdomsansvarig
Lill Wiklund Kassör

Marita Lithander Sekreterare
Petra Högberg Medlems-ungdomsansvarig
Tomas Eriksson 
Utställningsansvarig
Daniel Bolin Avelsansvarig,
Leif Lundholm It-ansvarig
Tomas 
Larsson Regelansvarig.

28-29 november har vi ett Stövar SM i Värmland som är planerat att utföras med så lite folk som möjligt tack vare Coronans utbredning. Under tiden fram till dess följer vi noga händelseutvecklingen genom Folkhälsomyndigheten.

 

Rolf Karlsson