Jaktprov

Senaste nytt

Anvisningar för provansvariga i lokalklubbarna under Svstk gällande raser som stövarklubben ej

har rasansvar för. Tidigare har det beslutats om att stå till tjänst för hundägare som vill ta ett

RR-prov på sin hund. Då stövarklubben är den enda specialklubben som kan utföra sådant prov.

Och det gäller fortfarande. Om rasen sedan ligger under en annan specialklubb får den gå sina jaktprov via den.


Det som har tillkommit är att om det kommer ytterligare raser som ej ligger under någon

specialklubb och har ett arbetssätt som liknar stövarens och tillhör grupp 6 samt jagar hare/räv så kan hundägaren gå prov via stövarklubben och få detta registrerat hos Skk.. Obs att det första provet som görs skall vara ett godkänt RR prov för vidare avancemang.

Dispensen är numer permanent, alltså, ni får ta emot raser inom grupp 6 som ni inte har ansvar för i er provverksamhet förutsatt att den deltagande hunden har ett godkänt RR-prov.

 

Svenska Kennelklubben

Fredrik Bruno

Regelkommité

Thomas Larsson Regelansvarig 
0706-164068
thomas.larsson@stovare.se

Daniel Bohlin Bitr regelansvarig 
0707-675713
daniel.bohlin@stovare.se

För distrikten
Distrikt 1. 
Gottne Lindgren Västerbottens stkl 
0703-486010
gottne.l@telia.com

Distrikt 2. 
Håkan Holmgren Gävleborgs stkl 
0705-133830
hakan.holmgren@hotmail.com

Distrikt 3. 
Rolf Johansson Dalarnas stkl 
0705-571915
bispberg@telia.com

Distrikt 4. 
Bjarne Engström Smålands stkl 
0706-473182
oualdarvik@hotmail.com

Distrikt. 5. 
Lennart Ragnarsson Västergötlands stkl
0706-521125
hjalmsered6@telia.com

För rasklubbarna.
Conny Lundström Norrbottens stkl 
0705-205179
lundstrom.conny@telia.com


Dokument & länkar

Anvisning jaktprov andra raser .pdf
Raser Svenska Stövarklubben.pdf
Anvisning till jaktprovsregler 2020.pdf
Anvisning till jaktprovsregler 2019-20.pdf
Fastställda drevprovregler 2016-11-09.pdf
Domaretiska regler T21.pdf
Utbildning Drevprovsdomare 2018.pdf
Skogsprotokoll.pdf