Avel

Senaste nytt

Dispens gällande godkänd parning utan utställningsmerit!

Svenska stövarklubben har i samråd med rasklubbarna beslutat att godkänna parningar där 1 el 2 av hundarna saknar utställningsmerit, pga. inställda utställningar under rådande pandemi, med vissa regler.

Svenska Stövarklubben vill dock påminna om möjligheten att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare.

 De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar.

Svenska Stövarklubben rekommenderar att i första hand utnyttja möjligheten att genomföra en exteriörbedömning enligt SKK anvisningar.

- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

-Svenska Stövarklubbens lokalklubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.

- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.

-Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.

Hela SKK skrivelse bifogas.

I de fall där en exteriörbedömning inte kan göras gäller följande regler.

Svenska Stövarklubbens regler.

§ Parningen skall vara godkänd av avelsråd.

§ Godkänt testikelintyg på hanar.

§ Hundar födda 2017 eller senare.

§ Max 2 parningar per hane utan utställningsmerit.

§ Avelsråden har i tveksamma fall möjlighet att kräva exteriörbeskrivning av utställningsdomare.

Dispensen är till för att unga hundar som inte haft möjlighet att visa upp sig i utställningsringen, men visat framfötterna i skogen, skall ges möjlighet att användas tidigt i avel.

Dispensen gäller till och med 30/6-2021. Därefter tas nytt beslut.


Avelskommité

För Svenska Stövarklubben

Avelsansvarig
Daniel Bohlin
070-767 57 13
daniel.bohlin@stovare.se
Bitr. Avelsansvarig
Thomas Eriksson
070-661 82 12
thomas.eriksson@stovare.se

För Rasklubbarna

Gotlandsstövareföreningen
Irene Berglund
073-182 99 12
irene.gotlandsstovare@gmail.com
Smålandstövareföreningen
Mats Nilsson
073-352 23 42
vedahundar@telia.com
Finskstövareföreningen
Peter Lövgren
070-236 48 87
pelo@telia.com
Hamiltonföreningen 
Karin Åström
070-208 61 86
karin.astrom62@gmail.com
Luzernringen
Anders Rehn
070-315 01 71
avelsrad@luzernerringen.se
Schillerstövareföreningen
Christer Hederstedt
070-566 34 17
482728@telia.com

Varje Rasklubb kommer att tillsätta var sin suppleant.

Avelsråd

Hamiltonstövare

Åke Green
Prästtorpsvägen 2
285 40 Markaryd
0433-121 17
070-682 21 94
ake.hamilton@telia.com

Karin Åström
Sälleryd Nyponbacken 1
575 91 Eksjö
070-208 61 86
karin.astrom62@gmail.com

Johanna Flinta
Trädgårdsgatan 6G
79230 Mora
076-843 21 86
johanna.flinta@hotmail.com

Schillerstövare

Hans Sterner
Sandviken

733 36 Sala
0224-166 24
070-602 06 95
hassesterner@hotmail.com

Christer Hederstedt
Lye Bjärges 180
623 61 Stånga Gotland
070-566 34 17
482728@telia.com

FINSK STÖVARE

Rolf Pellving
S Sore
830 30 Lit
0642-105 25
070-541 05 25
rolf.pellving@bahnhof.se

Peter Lövgren
Vinkelgatan 3
670 40 Åmotfors
0571-301 62
070-236 48 87
pelo@telia.com

Christian Drott
Boatorp
342 63 Moheda
0472-762 09
070-639 30 55
christian.drott@vida.se

SMÅLANDSSTÖVARE

Håkan Forsberg
Ingården 13
915 98 Bygdeå
070-511 66 18
p.hakan.forsberg@hotmail.com

Mats Nilsson
Sjöhalt 1091
283 95 Visseltofta
0479-400 34
073-352 23 42
vedahundar@telia.com

GOTLANDSSTÖVARE

Anders Lekander
Lummelundsväg 24
621 41 Visby
0498-21 88 91
anders.lekander@gotlandskaninen.se

Jörgen Pettersson
Rone Ronehamnsvägen 13
623 47 Hemse
070-672 68 53
ronehamn69@hotmail.se

LUZERNerSTÖVARE + ÖVRIGA RASER

Anders Rehn
Bangårdsvägen 28
612 32 Finspång
0122-136 15
070-315 01 71
avelsrad@luzernerringen.se

Dokument & länkar

Dispens utställningsmerit.pdf
Avelsprogram.pdf
Från parning till valp.pdf
Avelsstrategier.pdf
Avelskonferen 2013-04-20.pdf
Herpesvirus.pdf
Defektregisterering.pdf