SM för rävhundar

Med hänsyn taget till det rådande svåra pandemiläget och de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SKK har styrelsen med klar majoritet röstat för att ställa in kommande Stövar-SM för rävhundar.