Regelgruppen igång.

Hej Alla medlemmar runt om i Sverige. Nu är regelgruppen igång med att samla synpunkter på eventuell regelrevidering av drevprovsreglerna. Om just Du har funderingar på en justering eller ändring som kan vara till gagn för stövaraveln, så tag kontakt med regelansvarig i Din Lokalklubb.                                                                                                                                             
Thomas Larsson / Daniel Bohlin