Dispens gällande parning utan utställningsmerit!

Dispens gällande godkänd parning utan utställningsmerit!

Svenska stövarklubben har i samråd med rasklubbarna beslutat att godkänna parningar där 1 el 2 av hundarna saknar utställningsmerit, pga. inställda utställningar under rådande pandemi, med vissa regler.

Svenska Stövarklubben vill dock påminna om möjligheten att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare.

De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar.

Svenska Stövarklubben rekommenderar att i första hand utnyttja möjligheten att genomföra en exteriörbedömning enligt SKK anvisningar.

- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

-Svenska Stövarklubbens lokalklubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.

- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.

-Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.

Hela SKK skrivelse bifogas.

I de fall där en exteriörbedömning inte kan göras gäller följande regler.

Svenska Stövarklubbens regler.

§ Parningen skall vara godkänd av avelsråd.

§ Godkänt testikelintyg på hanar.

§ Hundar födda 2017 eller senare.

§ Max 2 parningar per hane utan utställningsmerit.

§ Avelsråden har i tveksamma fall möjlighet att kräva exteriörbeskrivning av utställningsdomare.

Dispensen är till för att unga hundar som inte haft möjlighet att visa upp sig i utställningsringen, men visat framfötterna i skogen, skall ges möjlighet att användas tidigt i avel.

Dispensen gäller till och med 30/6-2021. Därefter tas nytt beslut.

 

Svenska Stövarklubben

 

 

Daniel Bohlin                                       Thomas Eriksson