Anvisningar gällande raser som stövarklubben ej har rasansvar för.

Anvisningar för provansvariga i lokalklubbarna under Svstk gällande raser som stövarklubben ej har rasansvar för. Tidigare har det beslutats om att stå till tjänst för hundägare som vill ta ett RR-prov på sin hund. Då stövarklubben är den enda specialklubben som kan utföra sådant prov. Och det gäller fortfarande. Om rasen sedan ligger under en annan specialklubb får den gå sina jaktprov via den.

Det som har tillkommit är att om det kommer ytterligare raser som ej ligger under någon specialklubb och har ett arbetssätt som liknar stövarens och tillhör grupp 6 samt jagar hare/räv så kan hundägaren gå prov via stövarklubben och få detta registrerat hos Skk. Obs att det första provet som görs skall vara ett godkänt RR prov för vidare avancemang.

Dispensen är numer permanent, alltså, ni får ta emot raser inom grupp 6 som ni inte har ansvar för i er provverksamhet förutsatt att den deltagande hunden har ett godkänt RR-prov.

Svenska Kennelklubben
Fredrik Bruno