2020 års Har-SM.

2020 års Har-SM.

Svenska Stövarklubbens styrelse har i enlighet med Folkhälsomyndighetens och SKK:s rekommendationer beslutat att ställa in årets SM- tävling för hare. Ett både svårt och lätt beslut i det rådande pandemiläget. Vi förstår den besvikelse som kvalificerade känner, en besvikelse som vi delar till fullo. Styrelsen har därför beslutat att försöka genomföra dubbla SM-tävlingar under 2021. Med tanke på de 10 ekipage som kämpat sig vidare genom uttagningar och till slut fick en SM-plats. Och med en förhoppning att pandemin avtagit till nästa höst.

SM-tävlingen för 2020 är från början tänkt att genomföras av Värmlands Stövarklubb under senare delen av september 2021 med de hundar som idag är uttagna. Har inte Värmland möjlighet får vi försöka finna någon annan klubb som kan ta det.
SM-tävlingen 2021 genomförs förhoppningsvis enligt ordinarie plan om det är möjligt, med sedvanliga uttagningar, enligt de restriktioner som gäller då.

Det är viktigt att komma ihåg att tävlingar, jaktprov och utställningar, under 2021 kan komma att omfattas av restriktioner utanför vår kontroll beroende på rådande pandemiläge. Det är därför svårt, för att inte säga omöjligt, att i detalj besluta om saker i arrangemangen som skall genomföras under 2021 vilket vi hoppas att alla har förståelse för. 

Styrelsen kommer att arbeta med inriktningen att tävlingarna skall genomföras enligt de statuter som finns. Vi får helt enkelt vara beredda att fatta de beslut som läget kräver.

SKK kom 14 december ut med följande åtgärder mot Covid-19:
”Den 24 november skärpte regeringen förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med en begränsning om max åtta. Från den 14 december skärper Folkhälsomyndigheten dessutom det personliga ansvaret i föreskriften om allas ansvar att förhindra smittspridning.

Så påverkas SKK-organisationen

Med anledning av detta har Svenska Kennelklubben justerat våra åtgärder för SKK-organisationen. Det här gäller till och med 31 januari 2021:

·       All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.

·       Verksamhet inomhus som samlar färre än åtta personer ska inte genomföras.

·       Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Perioden då detta gäller kan komma att förlängas.

Citat från Folkhälsomyndigheten:
”Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.   Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.”

Ytterligare information finns på www.skk.se

Ulf Uddman Svenska Kennelklubben.

Styrelsen Svenska Stövarklubben.