VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STÖVARKLUBBEN

Svenska Stövarklubben är organiserad i 19 lokalklubbar och en central styrelse. Lokalklubbarna är uppdelade geografiskt och bedriver verksamheter med drevprov, utställningar, tävlingar, utbildningar mm. För närvarande inryms det 25 olika stövarraser under Svenska Stövarklubben. De största raserna har också egna specifika rasklubbar. Huvudsyftet för Svenska Stövarklubben är att ta till vara, bevara och utveckla stövarrasernas specifika egenskaper, verka för tidsenlig jaktutövning med stövare samt sprida information om jakt med stövare. Avser du att skaffa jakthund, läs då artikeln "Välj stövare".   
Har du som medlem behov av råd, stöd eller information så tveka inte att ta kontakt med Centralstyrelsen eller representant för din lokala stövarklubb.


LÄNKAR TILL EXTERNA FUNKTIONER


Rabatter för medlem i Svenska Stövarklubben 

  • Ett extra års licens vid köp av Ultracom hundpejl (värde 650SEK)  i webbbutik eller hos återförsäljare. *
  • 10% rabatt av licensköp i Ultracoms webbutik. *
*Vid uppvisande av medlemsinbetalning/medlemsnummer